من وتو

 

                                                                                              دوست داشتن  زبان  زمان راه  دلیل نمی خواهد 

                                                                                             دوست داشتن دل می خواهد

    ویک من می خواهد ویک تو

 

  

/ 0 نظر / 15 بازدید