شراب وآب

   

گفتم:که چیست فرق میان شراب وآب

  

کاین یک کندخنک دل وآن یک کندکباب

 

گفتا:که آب خنده ی عشق است درسرشک

 

لیکن شراب نقش سرشک است درسراب

 

 

   

/ 1 نظر / 21 بازدید
keivan

سلام