قرص خواب آور

چشام بسته است...

ولی فکرم یه عمری که نخوابیده

مرورت میکنم هربار          بهم حس جنون میده

نفس میکشم واشکام نشون میدن " چقدر خستم...

نمیدونی چرازنده ام!!        نمیدونم چراهستم؟!

نمی خوام بایه دلشوره "که افتاده توی جونم "توروازاتفاقی که نیفتاده "بترسونم

صبوری میکنم هربار"یه حسی تودلم میگه...

دلت آروم گرفت آخر"ولی پیش یکی دیگه

ازامروزهرشبم گریه ست  بایه حس عذاب آور

شب وروزام یکی میشن بااین قرصای خواب آور

گفتی خسته ای ازمن  نگفتی که داری میری

فقط دیدم به جای من "داری تصمیم میگیری

سپردی من رو دست کی؟ به دیوارای این خونه!!

من واین قرص خوابی که   واسم لالایی می خونه

هنوزهرجای این خونه    واسم خاطره می سازه

        نگاهم سمت چی باشه؟ من ویادتونندازه...   

                                                                                                           

/ 1 نظر / 17 بازدید
keivan

سلام