# بارش_برف

گیتی

  بارش برف وباران ازپستان گیتی   فرزندان رادردل خاک جانی می دهد   وزندگی راهویدامی کند   وچه نیک مردان وزنانی که می بارند   برای شکوفاشدن بسترآیندگان     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید