# می
   کسانی که دیرقول می دهند خوش قول ترین مردم دنیاهستند   ××× تنهافکرخوب داشتن کافی نیست اصل این است که آن راخوب بکاربریم     ××× اگرتوبه کارهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

گیتی

  بارش برف وباران ازپستان گیتی   فرزندان رادردل خاک جانی می دهد   وزندگی راهویدامی کند   وچه نیک مردان وزنانی که می بارند   برای شکوفاشدن بسترآیندگان     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید